Kinderen inschrijven voor het speelplein

Het is mogelijk om uw kind(eren) online in te schrijven voor de komende speelpleinzomer van speelplein Groene Zone. De inschrijving wordt bevestigd wanneer u de bevestiging van deze inschrijving meebrengt naar één van de inschrijvingsdagen of de eerste dag speelplein va het kind. Op deze momenten kunnen ook dagtickets en speelpleinsjaaltjes worden gekocht.

Via onderstaand formulier kan u meerdere kinderen inschrijven. Hiertoe vult u eerst de adresgegevens en gegevens van de ouders in. Nadien volgt de informatie per kind.

Let op: De inschrijvingen voor de inclusiewerking (Speelclub) zijn op dit moment gesloten.

Stap 1: Algemene informatie


Algemene informatie


Gelieve het officiële verblijfadres van het kind neer te schrijven.
LET OP: Naar dit e-mailadres wordt een bevestiging van de voorinschrijving gestuurd.
Gelieve dit dus correct in te vullen.

Gegevens van ouders


*Onder de term ouder verstaan de personen die het ouderlijk gezag uitoefen: vader, moeder, voogd.
Gelieve minstens 1 telefoonnummer op te geven. Dit zijn de telefoonnummer waar wij als eerst contact mee opnemen.


(vb: Regeling echtscheiding,...)

Aanvullende contactpersoon


Naar deze persoon zal/kan gebeld worden indien we de vader/moeder/opvoeder niet kunnen bereiken.

Stap 2: Kinderen registereren


Informatie kind

Gegevens van het kind


Geslacht*
Kinderen geboren na 1 juli 2021 kunnen zich niet inschrijven via dit formulier. Gelieve contact op te nemen met pleinleiding (pleinleiding@groenezone.org) indien er problemen zijn.

Deelname aan activiteiten


Belangrijk om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten

Onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone speelpleinactiviteiten*

Medische informatie


Het is verboden om als speelpleinwerking, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is voorbehouden aan een arts.

Alle (medische) informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Moet uw kind tijdens een speelpleindag medicatie innemen?*

Gelieve ook te vermelden wanneer deze medicatie toegediend moet worden. De medicatie wordt steeds door de ouders afgegeven aan de pleinleiding.

Wij verwachten bij aanvang van het speelplein een doktersattest omtrent de medicatie.

(vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …)
(bv. ADHD, ASS, NLD,…)
(bv. Allergie zonnecrème, water,...)
U moet dit tekstgebied niet invullen indien dit niet van toepassing is.
Moet uw kind een bepaald dieet volgen?*

Aanvullende informatie


Onze zoon of dochter mag tijdens de speelpleinzomer, na 16 uur, alleen naar huis gaan*
Indien ja, gelieve dan bij AANVANG van de zomer een briefje te schrijven met de toestemming dat uw zoon/dochter alleen naar huis mag. Schrijf hier ook bij of dit elke dag van toepassing is of enkel voor bepaalde dagen. U bezorgt dit briefje aan de pleinleiding.
Er dient een nieuw speelpleinsjaaltje aangekocht worden
7,5 euro per dagticketje
Mogen foto’s waarop uw kind te zien is gepubliceerd worden?*
Nog een kind toevoegen

Hoe heeft u/uw kind het speelplein leren kennen?

Finalisatie van de voorinschrijving

Om de voorinschrijving te voltooien, dient u akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van het speelplein. We verzoeken u om alles goed na te kijken voordat u de inschrijving verstuurt. De inschrijving is pas finaal als u het inschrijvingsgeld (6 euro voor verzekering) op het speelplein betaald heeft.

Zo ontvangt u als eerst informatie over het speelplein. U kan op elk moment zich uitschrijven.
Voor Speelclub (Inclusiewerking) is de inschrijving finaal na het intakegesprek. Hiervoor nemen we contact met u op.